بانک سؤالهای ابتدایی 2

کلید 4دبستان جوانه ها

آزمون4 دبستان جوانه ها

آزمون2 دبستان جوانه ها


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

نمونه سوالات پنجم ابتدایی

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه بیست و یکم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

بانک سؤالهای ابتدایی

آزمون دبستان جوانه ها

بارم بندی ابتدایی

آزمون پنحم-صالح آباد


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه دوم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

نمونه سوالات پنجم ابتدایی ناحیه چهار اصفهان خرداد۸۶

 

http://i7.tinypic.com/5x3cpjd.jpg

http://i15.tinypic.com/5zo3a10.jpg

http://i12.tinypic.com/4l4v950.jpg


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

 

سوالات پنجم ابتدایی جرقویه علیا*خرداد۸۶

http://i19.tinypic.com/6bvlstw.jpg

http://i8.tinypic.com/5z6kqh5.jpg

http://i9.tinypic.com/6chzqmw.jpg

http://i13.tinypic.com/4osdw7l.jpg

http://i17.tinypic.com/4rbj709.jpg

http://i12.tinypic.com/6fjmnvm.jpg

http://i19.tinypic.com/4yq9vfm.jpg

http://i19.tinypic.com/4yq9vfm.jpg

http://i15.tinypic.com/660k0av.jpg

http://i16.tinypic.com/52uwao6.jpg

http://i19.tinypic.com/4v6c4zo.jpg

http://i12.tinypic.com/6eveao3.jpg

http://i7.tinypic.com/4pumwz4.jpg

http://i11.tinypic.com/61xt287.jpg

http://i16.tinypic.com/4qfkztx.jpg

 

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

 

سوالات پنجم ابتدایی ارسالی از آران وبیدگل

http://i7.tinypic.com/4xwnchu.jpg  ۱

http://i13.tinypic.com/52kv2a0.jpg ۲

http://i19.tinypic.com/4yhk8iw.jpg ۳

 

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

 

سوالات پنجم ابتدایی منطقه امامزاده خرداد۸۶

http://i12.tinypic.com/678r6zn.jpg املای فارسی

http://i10.tinypic.com/503e7hw.jpg انشای فارسی

http://i11.tinypic.com/4r794d4.jpg جغرافی

http://i12.tinypic.com/6gn0mlj.jpg علوم تجربی

http://i16.tinypic.com/674awzn.jpg ریاضی

http://i11.tinypic.com/4qhjhoj.jpg تاریخ ومدنی

 

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

 

مجموعه سوالات پنجم ابتدایی خرداد88 نائین

نائین

 

 

مجموعه سوالات پنجم ابتدایی خرداد88 بوئین ومیاندشت

بوئین

 

 

مجموعه سوالات پنجم ابتدایی خرداد88ناحیه 3 اصفهان

ناحیه٣

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

 پنجم ابتدایی نطنز خرداد۸۶

 

http://i12.tinypic.com/5zfuyrm.jpg  املاء

http://i16.tinypic.com/67yxno5.jpg  انشاء۱

http://i10.tinypic.com/6cy53du.jpg  انشاء۲

http://i10.tinypic.com/6atek2g.jpg  جغرافی۱ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

سوالات پنجم ابتدایی نائین خرداد۸۶

http://i13.tinypic.com/4kuk8ch.jpg

http://i8.tinypic.com/5x7q549.jpgادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

 

بانک سوالات پنجم ابتدایی

برای استفاده از سوالات بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید

 http://software.isfedu.org/PowerPoint/Soalat5OmEbtedaei86/5OmEbtedaeiKhordar86

 

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه نهم فروردین 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |