نمونه سوال ریاضی سوم راهنمایی 6

ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان دی ماه 86

ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان مهر ۸۶ - ماده 25


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه بیست و پنجم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
نمونه سوال ریاضی سوم راهنمایی 5

ریاضی سوم راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد 89

ریاضی سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوایی

ریاضی سوم راهنمایی دی ماه 88 - آموزشگاه پرورش


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

سوالات امتحانی سال سوم راهنمایی

 ریاضی سوم راهنمایی دی ماه 88 منطقه ی زیویه

 جغرافي سال سوم راهنمايي خرداد ۸۹ شهرستان برخوار


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
نمونه سوال ریاضی سوم راهنمایی 4

سوالات نهایی -84-86-نمونه 2

سوالات نهایی -84-86-نمونه 2

خرداد89-اصفهان


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه هجدهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
نمونه سوال ریاضی سوم راهنمایی 3

رياضي سوم راهنمايي-نمونه-26

رياضي سوم راهنمايي-نمونه-27

رياضي سوم راهنمايي-نمونه-28


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه یازدهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
نمونه سوال ریاضی سوم راهنمایی 2

رياضي سوم راهنمايي-نمونه-17

رياضي سوم راهنمايي-نمونه-18

رياضي سوم راهنمايي-نمونه-19


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه هشتم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
نمونه سوال ریاضی سوم راهنمایی 1

رياضي سوم راهنمايي-نمونه-7

رياضي سوم راهنمايي-نمونه-8

رياضي سوم راهنمايي-نمونه-9


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه پنجم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

سوالات امتحانی نوبت دوم خرداد 89

      ریاضی سوم راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد 89       

 قرآن سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 89  

 تاریخ سوم راهمایی آموزشگاه پرورش خرداد 89


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه پنجم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

سوال ریاضی سوم راهنمایی خرداد

  riazi3khordad86kordestan  2

  riazi3kordestan   3

 riazi3kordestan  madeh25


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389 ] منتظر نظرات شما هستیم |

نمونه سوال امتحان نهایی سوم راهنمایی ریاضی 87 -1386

فایل های ضمیمه :

صفحه اول سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی
درس ریاضی
خرداد 1386

صفحه اول سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی
درس ریاضی
خرداد 1386

صفحه دوم سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی
درس ریاضی
خرداد 1386

صفحه دوم سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی
درس ریاضی
خرداد 1386

صفحه سوم سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی
درس ریاضی
خرداد 1386

صفحه سوم سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی
درس ریاضی
خرداد 138


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389 ] منتظر نظرات شما هستیم |

دریافت نمونه سوالات سال سوم

دریافت نمونه سوالات سال سوم (بخش ۱ و ۲ و ۳ و ۴ )

لطفاً برای دریافت، راست-کلیک کرده و سپس گزینه ...Save target as را انتخاب کنید.

سوال ۱ - موارد الف و ب و د دارای چندین جواب درست است. (سوال نیمه واگرا ) لذا اگر قصد استفاده از این سوال را دارید، بهتر است برای دانش آموزان، پاسخ را در حالت کلی بنویسید...

 

 

جواب سوالات این آزمون :

دریافت پاسخ نمونه سوالات سال سوم (بخش ۱ و ۲ و ۳ و ۴ )

لطفاً برای دریافت، راست-کلیک کرده و سپس گزینه ...Save target as را انتخاب کنید

 

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389 ] منتظر نظرات شما هستیم |