سوال هندسه 2 نهایی 90-89

جواب-خرداد 89 -سوال

جواب-شهریور 89 -سوال

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه یکم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

سوال هندسه 2 نهایی 88-87

جواب-خرداد 87 -سوال

جواب-شهریور 87 -سوال


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

سوالات هندسه دوم متوسطه

هندسه 1

هندسه 1 -خرداد 87


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ یکشنبه شانزدهم خرداد 1389 ] منتظر نظرات شما هستیم |
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389 ] منتظر نظرات شما هستیم |

سوال هندسه 2 نهایی

جواب-خرداد 85 -سوال

جواب-شهریور 85 -سوال


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 ] منتظر نظرات شما هستیم |

سوال هندسه 2 نهایی

جواب- خرداد 83 -سوال

جواب-شهریور 83 -سوال


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه بیست و هشتم فروردین 1388 ] منتظر نظرات شما هستیم |