سوالات تیزهوشان

سوالات ریاضی تیزهوشان - سری اول 100 سوال

سوالات زبان انگلیسی تیزهوشان - سری اول 100 سوال

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ یکشنبه چهارم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |سؤالات المپیاد سال دومسؤالات المپیاد سال دوم مرحله اول مدرسه :


نمونه سؤالات شماره 1

نمونه سؤالات شماره 2

نمونه سؤالات شماره 3

 


سؤالات المپیاد سال دوم مرحله دوم ناحیه :


نمونه سؤالات شماره 1

نمونه سؤالات شماره 2

نمونه سؤالات شماره 3

 


سؤالات المپیاد سال دوم مرحله سوم استان :

نمونه سؤالات شماره 1

نمونه سؤالات شماره 2

نمونه سؤالات شماره 3


+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه بیست و ششم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

نمونه سوالات المپياد رياضي

توضيحات

مجموعه سوالات المپياد رياضي ايران، مراحل دوم سالهاي 76 تا 86

سوالات اولين المپياد جهاني رياضي (1959) با پاسخ

سوالات المپياد جهاني 2005 رياضي با پاسخ

ادامه مطلب را ببینید


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه هشتم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
آزمون علمی راهنمایی

 آزمون علمي قطب چهارم سمپاد مرحله دوم پايه اول راهنمايي

مسابقه علمی شماره3 دوم راهنمایی - مدرسه پرورش - اردیبهشت89


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه هفتم آبان 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

سؤالات المپیاد سال اول

 

سؤالات المپیاد سال اول مرحله اول مدرسه :

نمونه سؤالات شماره 1

نمونه سؤالات شماره 2

نمونه سؤالات شماره 3

 

سؤالات المپیاد سال اول مرحله دوم ناحیه :


نمونه سؤالات شماره 1

نمونه سؤالات شماره 2

نمونه سؤالات شماره 3

 

سؤالات المپیاد سال اول مرحله سوم استان :


نمونه سؤالات شماره 1

نمونه سؤالات شماره 2

نمونه سؤالات شماره 3

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

سؤالات المپیاد سال سوم

سؤالات المپیاد سال سوم مرحله اول مدرسه :

 

نمونه سؤالات شماره 1

نمونه سؤالات شماره 2

نمونه سؤالات شماره 3

 

سؤالات المپیاد سال سوم مرحله دوم ناحیه :  


نمونه سؤالات شماره 1

نمونه سؤالات شماره 2

نمونه سؤالات شماره 3

 

سؤالات المپیاد سال سوم مرحله سوم استان :  


نمونه سؤالات شماره 1

نمونه سؤالات شماره 2

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

 

نمونه سوالات ورودی مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی 87-88

جلددفترچه

صفحه١ 

صفحه٢

صفحه٣


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

نمونه سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتی ورودی راهنمایی تحصیلی90-89اصفهان

 

دانلود نمونه٩٠-٨٩

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه سیزدهم اردیبهشت 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

 

سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتی دوره راهنمایی تحصیلی 88استان اصفهان

نمونه دولتی٨٨

نمونه سوال دومین مسابقه ملی ریاضی کانگورو پنجم واول راهنمایی سال 89

سوالات

 

 

نمونه سوال اولین مسابقه ملی ریاضی کانگورو پنجم واول راهنمایی سال 88

 

کانگورو١

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه نهم اردیبهشت 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

نمونه سوالات المپياد رياضي

رديف

توضيحات

لينك دانلود

1

مجموعه سوالات المپياد رياضي ايران، مراحل دوم سالهاي 76 تا 86

دريافت با حجم 938 كيلوبايت


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه بیست و هشتم خرداد 1389 ] منتظر نظرات شما هستیم |
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ یکشنبه دوم خرداد 1389 ] منتظر نظرات شما هستیم |

سوالات المپیاد ریاضی فروردین 1386

المپیاد ریاضی سال 1386

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ یکشنبه ششم اردیبهشت 1388 ] منتظر نظرات شما هستیم |