دانلود کتاب آمار و مدل سازی دوم متوسطه
مقطع : متوسطه - نظری
پايه : ریاضی فیزیک
رشته : سال دوم
آخرين تاريخ بروز رسانى : 89راهنماي نصب كليد و باز كردن فايلهاي كتابهاي درسي (32 KB)

مقدمه کتاب آمار و مدل سازی دوم متوسطه (258 KB)
بخش اول کتاب آمار و مدل سازی دوم متوسطه (1406 KB)
بخش دوم کتاب آمار و مدل سازی دوم متوسطه (948 KB)
بخش سوم کتاب آمار و مدل سازی دوم متوسطه (945 KB)
بخش چهارم کتاب آمار و مدل سازی دوم متوسطه (907 KB)
بخش پنجم کتاب آمار و مدل سازی دوم متوسطه (715 KB)
بخش ششم کتاب آمار و مدل سازی دوم متوسطه (972 KB)


منبع : http://www.chap.sch.ir


+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ ] منتظر نظرات شما هستیم |